Herlina, T., S. Ahmad, and A. Wahidy. “Kemampuan Kepala Sekolah Dalam Membina Hubungan Dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Journal of Education Research, vol. 1, no. 3, Dec. 2020, pp. 301-7, doi:10.37985/jer.v1i3.36.