[1]
T. Herlina, S. Ahmad, and A. Wahidy, “Kemampuan Kepala Sekolah dalam Membina Hubungan dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”, J. Educ. Res., vol. 1, no. 3, pp. 301–307, Dec. 2020.