Herlina, T., Ahmad, S. and Wahidy, A. (2020) “Kemampuan Kepala Sekolah dalam Membina Hubungan dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Journal of Education Research, 1(3), pp. 301–307. doi: 10.37985/jer.v1i3.36.