Herlina, Tati, Syarwani Ahmad, and Achmad Wahidy. 2020. “Kemampuan Kepala Sekolah Dalam Membina Hubungan Dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Journal of Education Research 1 (3):301-7. https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.36.