Herlina, T., Ahmad, S., & Wahidy, A. (2020). Kemampuan Kepala Sekolah dalam Membina Hubungan dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Journal of Education Research, 1(3), 301–307. https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.36