Sasmito, N. B., & Ns, P. (2023). Faktor Hubungan Kesiapsiagaan Keluarga dalam Menghadapi Dampak Bencana . Journal of Education Research, 4(1), 81–91. https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.129