(1)
Herlina, T.; Ahmad, S.; Wahidy, A. Kemampuan Kepala Sekolah Dalam Membina Hubungan Dengan Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. J. Educ. Res. 2020, 1, 301-307.