[1]
Pambagus, F.A.P. 2024. Kajian Penataan Ruang dan Display Produk Kerajinan Batik pada Galeri Batik Danar Hadi Surabaya. Journal of Education Research. 5, 2 (Jun. 2024), 2035–2043. DOI:https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1136.